Z uvedeného odkazu si můžete stáhnout školní řád nebo vnitřní řády ŠD a ŠJ.