Jako jeden ze způsobů hodnocení jsme zpracovali seznam všech dotací, které naše škola získala od roku 2005 do roku 2019. A výsledek překvapil i nás samotné. V seznamu nejsou uvedeny státní dotace na mzdy zaměstnanců, dotace z rozvojových programů MŠMT (ačkoliv i na ty je nutné zpracovat projekt a řádně ho vyúčtovat) a dotace na provoz školy od zřizovatele. Tento seznam obsahuje prostředky, které školy získala vlastní iniciativou, zvýšeným úsilím zaměstnanců i vedení školy. A za to jim patří velké poděkování, protože tyto prostředky mít a nemít je opravdu VELKÝ rozdíl.

No posuďte sami. (viz na konci stránky Tabulka projektů 2005-2019)

A co připravujeme na rok 2020?
MAS:
Zaměstnanost (2018 podaná žádost, schválena nadřízeným orgánem 10.2019)
Příměstské tábory (2018 podaná žádost, schválena nadřízeným orgánem 10.2019)

MAP:
Metodické semináře pro učitele polytechnické výchovy (projektový záměr na 2020)
CLIL Jazykové stezky (projektový záměr na 2020)
Polytechnika 3-15 (schválený projekt na 2020)
polyMŠ (projektový záměr na 2020)
Volba povolání (schválený projekt na 2020)

Erasmus+:
žádost na období 2020-2022 (projektový záměr, příprava žádosti)

 

Nespoléháme jen na to, co dostaneme jako ostatní.
Sami aktivně získáváme prostředky pro technické vybavení a osobní rozvoj nás i našich žáků.