Třída        

         Celkem žáků        Gymnázium                        SOŠ          OU                 
    9.A          29    4      16        9
       14 %      55 %        31 %

Na víceleté gymnázium odcházejí tři žáci  z 5.A - 12% (  J. Svobodová, K. Vařeka a M. Bednář )

Z 8.A odchází S. Gazdíková po ukončení povinné školní docházky na SOU Litovel - obor kuchař, číšník