Třída                Celkem žáků        Gymnázium                        SOŠ          OU                 
    9.A          24    5      15        4
       21 %      62 %        17 %

Na víceleté Gymnázium odchází 2 žáci z 25 ( 8 % )