Třída                Celkem žáků        Gymnázium                        SOŠ          OU                 
    9.A          28    5      16        7
       18 %      57 %        25 %

Na víceleté Gymnázium odchází 7 žáků z 37 ( 18,9 % )