Přehled o umístění vycházejících žáků v roce 2013/2014

Třída            Celkem                         Gymnázium                         SOŠ + SOU                        OU        
9.A 18         2       12      4
  100%        11 %      67 %     22 %