Testování čtenářské gramotnosti

7. 11. 2018 žáci 9. ročníku podstoupili srovnávací testy České školní inspekce, které byly zaměřeny na oblast „ Čtenářská gramotnost.“

Úkolem tohoto testování je poskytnout informaci o tom, nakolik je žák schopen plnit požadavky minimálního standartu osvojených znalostí a dovedností. Získané výsledky informovaly nejen o průměrné úspěšnosti testovaných tříd, ale i průměrné úspěšnosti jednotlivých žáků tříd. 

Ing. Andrea Mrázová