Testování čtenářské gramotnosti

12. 5. 2016 žáci 6. ročníku podstoupili srovnávací testy České školní inspekce, které byly zaměřeny na oblast „ Čtenářská gramotnost.“

Úkolem tohoto testování je poskytnout informaci o tom, nakolik je žák schopen plnit požadavky minimálního standartu osvojených znalostí a dovedností. Získané výsledky informovaly nejen o průměrné úspěšnosti testovaných tříd, ale i průměrné úspěšnosti jednotlivých žáků tříd. 

                                                           Mgr. J. Ryšavá