Ve školním roce 2016/2017 proběhlo Výběrové zjišťování výsledků žáků 5.A. Cílem tohoto výběrového zjišťování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy. Výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí.

Ing. Andrea Mrázová