Třída        

         Celkem žáků        Gymnázium                        SOŠ          OU                 
    9.A          20    4      11        5
       20 %      55 %        25 %

Na víceleté gymnázium odcházejí dva žáci  z  5.A - 7,5%