V odkazech níže najdete povinně zveřejňované dokumenty.

Jedná se o Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), minimální preventivní program (dále jen MPP), školní řád, rozpočty a rozpočtové výhledy, výroční zprávy školy a další dokumentaci.