Třída : 1.A

Třídní učitel : Mgr. Jitka Dubová

Počet hodin : 21

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

  ČJ

  Du

  325

    M

   Du

   325

 

   ČJ

  Du

  325

   PRV

   Du

   325

 

  

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

   ČJ

   Du

   325

   M

  Du

  325

   ČJ

   Du

   325

   VV

   Du

   325

 TH

 

  

  

 

  

 

 

 

Středa

 

 

    ČJ

   Du

   325

 

   AJ

   Du

   325

  ČJ

  Du

  325

   PRV

    Du

   325

  TV

  Du

 

  

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   ČJ

   Du

  325

    M

    Du

   325

   ČJ

   Du

   325

   PV

   Du

   325

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

  ČJ

  Du

  325

   TV

   Du

  

 

    M

   Du

   325

   HV

   Du

   325

  

  

  

 

 

 

 

Třída : 1.B

Třídní učitel : Mgr. Dagmar Mojdlová

Počet hodin : 21

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   ČJ

  Moj

  326

    TV

    Moj

   

    M 

   Moj

   326          

   PRV

   Moj

   326

  

 

  

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

    ČJ

   Moj

   326

    M

    Moj

    326

   ČJ

  Moj

  326

   VV

   Moj

   326

  

 

  

  

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   ČJ

  Moj

  326

   TV

   Moj

  

  AJ

  Moj

  326

   ČJ

   Moj

   326

  TH

 

  

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

  ČJ

  Gu

  326

    M

   Moj

   326

   ČJ

  Moj

  326

   PRV

   Moj

   326

  HV

  Moj

  326

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

  ČJ

  Moj

  326

   M

  Moj

  326

   ČJ

  Moj

  326

  PV

  Moj

  326

  

  

  

 

 

 

 

Třída: 2.A

Třídní učitel: Mgr. Lenka Dušková

Počet hodin: 22

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   ČJ

   Duš

   331

    M

   Duš

   331

   TV

   Ze

  

     ČJ

    Duš 

    331      

  

 

  

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

    ČJ

    Duš

    331

    M

   Duš

   331

 

   ČJ

   Duš

   331

    PRV

    Duš

    331

   VV

   Duš

   331

 

  

  

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   ČJ

   Duš

   331

    AJ

    Duš

    331

   TV

    Ze

  

    ČJ

   Duš

   331

   TH

  

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

    ČJ

    Duš

    331

    M

   Duš

   331

    ČJ

    Duš

    331

    PRV

    Duš

    331

   HV

   Duš

   331

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

    ČJ

    Duš

    331

    M

   Duš

   331

 

  AJ

  Duš

  331

    PV

    Duš

    331

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Třída: 2.B

Třídní učitel: Mgr. Marie Kuxová

Počet hodin: 22

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   ČJ

  Kux

  324

    M

   Kux

   324

   ČJ

   Kux

   324

  PRV

  Kux 

  324      

   VV

   Kux

   324

  

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

    ČJ

   Kux

   324

    TV

    Kux

    140

    M

   Kux

   324

   AJ

   Kux

   324

  

 

  

  

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   ČJ

  Kux

  324

   M

  Kux

   324

   ČJ

  Kux

  324

    PRV

    Kux

    324

    PV

   Kux

   324

 

  

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   ČJ

  Kux

  324

   TV

   Kux

   324

  AJ

  Kux

  140

   ČJ

  Kux

  324

   TH

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

    ČJ

   Kux

   324

    M

  Kux

  324

  ČJ

  Kux

  324

    HV

   Kux

   324

  

  

  

 

 

 

 

Třída : 3.A

Třídní učitel : Mgr. Jana Vincourová

Počet hodin : 24

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   ČJ

   Vi

   320

    M

   Vi

   320

    ČJ

    Vi

   320

   TV

   Ze

  AJ

  Gu

  320

  

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

   ČJ

   Vi

   320

   M

   Vi

   320

   PRV

    Vi

   320

    ČJ

    Vi

   320

   PV

   Moj

   320

  

  

 

  

 

 

 

Středa

 

 

    ČJ

    Vi

   320

    M

    Vi

   320

   INF

    Vi

   305

  TV

   Ze

  AJ

  Gu

  320

  

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   ČJ

   Vi

   320

    M

    Vi

   320

    ČJ

    Vi

   320

   VV

   Vi

   320

  AJ

  Gu

  320

  TH

 

 

 

 

Pátek

 

 

  ČJ

  Vi

  320

   M

   Vi

   320

   PRV

    Vi

   320

   HV

   Vi

   320

  

 

  

  

 

 

 

 

Třída : 4.A

Třídní učitel : Mgr. Věra Pávková

Počet hodin : 25

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   AJ

Pa/Gu

315/

knihovna

   ČJ

   Pa

   315

    M

    Pa

   315

 

   PR

   Pa

  315

  TV

  Ze

 

 

  

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

    ČJ

    Pa

   315

    M

    Pa

    315

  ČJ

  Pa

  315

   VV

    Pa

   315

    VV

    Pa

   315

 

  

  

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   ČJ

   Pa

   315

    M

    Pa

   315

   AJ

Pa/Gu

knihovna/

   315

   INF

    Pa

   305

  PV

  Pa

  315

 

   TH

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   TV

   Ze

  

     ČJ

     Pa

    315

   M

   Pa

  315

   AJ

 Pa/Gu

315/

knihovna

 

   VL

   Pa

   315

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

   ČJ

   Pa

  315  

 

   M

   Pa

   315

  PR

  Pa

  315

     ČJ

    Pa

    315

  HV

  Du

  315

 

  

  

 

 

 

 

Třída : 5.A

Třídní učitel : Mgr. Zuzana Gucká

Počet hodin : 26

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   M

   Za

   103

 

   ČJ

   Gu

   103

   AJ

   Gu

   103

   VV

    Vi

   103

   VV

   Vi

   103

   HV

   Gu

   103

 

 

 

 

Úterý

 

 

   ČJ

   Gu

   103

   AJ

   Gu

   103

   ČJ

   Gu

   103

   M

   Za

   103

    PR

    Vl

    103

 

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   ČJ

   Gu

   103

   M

   Za

   103

   PV

   Duš

   103

 

   AJ

   Gu

   103

   VL

   Koh

   103

 

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   ČJ

   Gu

   103

   M

   Za

   103

   TV

   Ze

  

   TV

   Ze

  

    PR

    Vl

    103

   TH

 

 

 

 

Pátek

 

 

   ČJ

   Gu

   103

   AJ

   Gu

   103

   M

   Za

   103

   VL

   Koh

   103

   ČJ

   Gu

   103

 

 

 

 

 

Třída : 5.B

Třídní učitel : Mgr. Jana Ryšavá

Počet hodin : 26

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

  ČJ

  Ry

  308

   M

   Za

   308

   PV

   Duš

   308

   HV

   Gu

  308

   VL

   Koh

   308

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

  ČJ

  Ry

  308

  AJ

  Ry

  308

   M

   Za

   308

   PR

   Vl

   308

   ČJ

   Ry

   308

  TH

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   M

   Za

  308

  ČJ

  Ry

  308

  AJ

  Ry

  308

  VV

   Vi

   308

   VV

   Vi

   308

 

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

  ČJ

  Ry

  308

  AJ

  Ry

  308

   M

   Za

   308

   PR

   Vl

   308

   TV

   Ze

  

 

   TV

   Ze

 

 

 

 

Pátek

 

 

  ČJ

  Ry

  308

   VL

   Koh

   308

 

  AJ

  Ry

  308

   M

   Za

   308

  ČJ

  Ry

  308

 

 

 

 

 

Třída : 6.A

Třídní učitel : Mgr. Anežka Zavadilová

Počet hodin : 29

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   Z

   Sl

   307

  AJ

Ry/Kl

307/205

   ČJ

   Za

   307

   M

   Za

   307

   D

   Ka

   307

  PČ

Ze/Val

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

   ČJ

   Za

   307

   M

   Za

   307

   VV

   Ma

   307

   VV

   Ma

   307

   PR

   Sl

   307

   ZA

   Koh

   305

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   D

   Ka

   307

   OV

   Ka

   307

   ČJ

   Za

   307

   M

   Za

   307

   AJ

Ry/Kl

307/205

   HV

   Gu

   307

 

  TH

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   ČJ

   Za

   307

   Z

   Sl

   307

   F

   Sl

   307

    AJ

Ry/Kl

307/205

   PR

   Sl

   307

   INF

   Sl

   305

 

 

 

 

Pátek

 

 

   ČJ

   Za

   307

   M

   Za

   307

   TV

Ku/Ze

   TV

Ku/Ze

   VZ

   Ka

   307

 

 

 

 

 

Třída : 6.B

Třídní učitel : Mgr. Jana Valentová

Počet hodin : 29

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   M

   Vo

   201

   ČJ

   Val

   201

   AJ

   Kl

   201

   INF

   Sl

   201

    Z

   Sl

   201

 

   D

   Ka

   201

 

 

 

 

Úterý

 

 

   PR

   Sl

   201

 

   ČJ

   Val

   201

   M

   Vo

   201

    F

   Sl

   201

 

   VV

   Ma

   201

   VV

   Ma

   201

 

   TH

 

 

 

Středa

 

 

   M

   Vo

   201

   ZA

   Ma

   305

   ČJ

   Val

   201

   AJ

   Kl

   201

   OV

   Ka

   201

   PČ

Ze/Val

 

 

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   ČJ

   Val

   201

   HV

   Gu

   201

   D

   Ka

   201

   PR

   Sl

   201

 

   VZ

   Ka

   201

   AJ

   Kl

   201

 

 

 

 

Pátek

 

 

   ČJ

   Val

   201

    M

   Vo

   201

   TV

Ku/Ze

   TV

Ku/Ze

   Z

   Sl

   201

 

 

 

 

 

 

Třída : 7.A

Třídní učitel : Mgr. Lenka Jiříčková

Počet hodin : 30

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

NJ/RJ

Koh/Val

205/208

   Z

   Ji

   203

   M

   Ji

   203

   F

   Ji

   203

   ČJ

   Val

   203

   PČ

   Kr

   305

 

 

 

 

Úterý

 

 

   ČJ

   Val

   203

   M

   Ji

   203

   TV

Ku/Ze

  TV

Ku/Ze

   AJ

   Kl

   203

   D

   Ka

   203

 

  

 

 

 

Středa

 

 

   M

   Ji

   203

 NJ/RJ

Koh/Val

205/208

   F

   Ji

   203

   ČJ

   Val

   203

   Z

   Ji

   203

   HV

   Kr

   203

 

  TH

  

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   D

   Ka

   203

   M

   Ji

   203

   AJ

   Kl

   203

   ČJ

   Val

   203

   VV

   Ma

   203

   VV

   Ma

   203

 

 

 

 

Pátek

 

 

   M

   Ji

   203

   ČJ

   Val

   203

   OV

   Ka

   203

   AJ

   Kl

   203

   PR

   Vo

   203

   INF

   Za

   305

 

 

 

 

Třída : 7.B

Třídní učitel : Mgr. Jana Vojáčková

Počet hodin : 30

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

NJ/RJ

Koh/Val

205/208

   M

   Vo

   208

   HV

   Kr

   208

   ČJ

   Kl

   208

   AJ

   Kl

   208

   Z

   Kl

   208

 

 

 

 

Úterý

 

 

    F

   Ji

  208

   ČJ

   Kl

   208

   TV

Ku/Ze

  TV

Ku/Ze

   M

   Vo

   208

   ČJ

   Kl

   208

 

 TH

 

 

Středa

 

 

   PČ

   Kr

   305

 NJ/RJ

Koh/Val

205/208

   ČJ

   Kl

   208

   D

   Ka

   208

   M

   Vo

   208

   AJ

   Kl

   208

 

   

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   AJ

   Kl

   208

   M

   Vo

   208

   VV

   Ma

   208

   VV

   Ma

   208

   ČJ

   Kl

   208

   OV

   Ka

   208

 

 

 

 

Pátek

 

 

   D

   Ka

   208

   PR

   Sl

   208

   INF

   Gu

   305

   M

   Vo

   208

   F

   Ji

   208

   Z

   Kl

   208

 

 

 

 

Třída : 8.A

Třídní učitel : Mgr. Alžběta Kaplová

Počet hodin : 31

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   ČJ

   Kr

   301

   CH

   Sl

   301

   M

   Vo

   301

 NJ/RJ

Koh/Val

205/303

   INF

   Kr

   305

   AJ

   Ku

   301

 

  

 

 

Úterý

 

 

   M

   Vo

   301

   ČJ

   Kr

   301

   D

   Ka  

   301

   PR

   Vo

   301

   TV

Ku/Ze

   TV

Ku/Ze

 

 

 

 

Středa

 

 

   AJ

   Ku

   301

   M

   Vo

   301

   ČJ

   Kr

   301

    F

   Ji

   301

    Z

   Val

   301

   PČ

   Za

   305

 

 HV

Kr

301

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   ČJ

   Kr

   301

   OV

   Ka  

   301

   AJ

   Ku

   301

   M

   Vo

   301

   VV

   Kr

   301

   PR

   Vo

   301

 

  TH

 

 

Pátek

 

 

   M

   Vo

   301

   ČJ

   Kr

   301

    Z

   Val

   301

    F

   Ji

   301

  NJ/RJ

Koh/Val

205/303

   CH

   Sl

   301

 

 

 

 

Třída : 8.B

Třídní učitel : Mgr. Martin Kreuziger

Počet hodin : 31

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   M

   Ji

   303

   ČJ

   Kr

   303

   PR

   Sl

   303

 NJ/RJ

Koh/Val

205/303

   AJ

   Ku

   303

   F

   Ji

   303

 

 

 

 

Úterý

 

 

   ČJ

   Kr

   303

   CH

   Sl

   303

   M

   Ji

   303

   HV

   Kr

   303

   TV

Ku/Ze

   TV

Ku/Ze

 

  OV

   Ka

  303

 

 

Středa

 

 

    Z

   Val

   303

   M

   Ji

   303

   D

   Ka

   303

   ČJ

   Kr

   303

   PČ

   Za

   305

   AJ

   Ku

   303

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   CH

   Sl

   303

   INF

   Kr

   305

   M

   Ji

   303

   ČJ

   Kr

   303

    F

   Ji

   303

   AJ

   Ku

   303

 

   TH

 

 

Pátek

 

 

   ČJ

   Kr

   303

   M

   Ji

   303

   PR

   Sl

   303

   VV

   Kr

   303

 NJ/RJ

Koh/Val

205/303

    Z

   Val

   303

 

 

 

 

Třída : 9.A

Třídní učitel : Mgr. Petr Zeman

Počet hodin : 32

            

 den

    1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

 

 

Pondělí

   D

   Ka

   207

   OV

   Ka

   207

   AJ

Ku/Ry

205/207

   M

   Vo

   207

   F

   Ji

207/205

   PR

   Sl 207/205

 

 

 

 

Úterý

 

 

   PČ

   Ku

   305

   M

   Vo

   207

   ČJ

   Ry

   207

RJ/NJ

Val/Kl

207/205

   VZ

   Ka

   207

   CH

   Sl

207/205

 

sudý

INF

Ze305

lichý

  SH

  Ze

sudý

INF

Ze305

lichý

  SH

  Ze

 

Středa

 

 

   ČJ

   Ry

   207

   Z

   Kl

   207

   M

   Vo

   207

   AJ

Ku/Ry

207/205

   HV

   Kr

   207

    D

   Ka

   207

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

   M

   Vo

   207

 RJ/NJ

Val/Kl

207/205

   ČJ

   Ry

   207

   F

   Ji

   207

   AJ

Ku/Ry

205/207

   VV

   Kr

   207

 

 

 

 

Pátek

 

 

   CH

   Sl

207/205

   AJ

Ku/Ry

207/205

   M

   Vo

   207

   ČJ

   Ry

   207

   TV

Ku/Ze

   TV

Ku/Ze