Přehled tříd 2019/2020 - od 1.2.2020

třída třídní učitel chlapci dívky celkem
1.A Mgr. Lenka Dušková  11  6  17
1.B Mgr. Marie Kuxová  7  11  18
2.A Mgr. Dagmar Mojdlová  7  12  19
3.A Mgr. Jitka Dubová  12  15  27
4.A Mgr.Jana Vincourová  5  12  17
4.B Mgr. Věra Pávková  6  11  17
5.A Mgr. Anežka Zavadilová  8  13  21
5.B Mgr. Zuzana Gucká 11  10  21
6.A Mgr. Lenka Jiříčková  8  10  18
6.B Mgr. Jana Vojáčková 10  9  19
7.A Mgr. Alžběta Kaplová  6  11  17
7.B Mgr. Martin Kreuziger  8  10  18
8.A Mgr. Petr Zeman   16   8  24
9.A Mgr. Taťána Šlešková   13  15  28
celkem    128  153  281