Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem
1.A Mgr. Dagmar Mojdlová  6 9  15
1.B Mgr. Jitka Dubová  6  8  14
2.A Mgr. Marie Kuxová  10  20  30
3.A Mgr. Věra Pávková  9  10  19
3.B Mgr. Lenka Dušková  11  9  20
4.A Mgr. Zuzana Gucká  16  13  29
5.A Mgr. Alžběta Kaplová  15  13  28
6.A Mgr. Lenka Vojtková  19  9  28
7.A Mgr. Taťána Šlešková  13  16  29
8.A

Mgr. Kateřina Kuncová

 11  6  17
8.B

Mgr. Jana Ryšavá

 10  7  17
9.A Mgr. Jana Vojáčková  10  11  21
1.stupeň    73  82  155
2.stupeň    63  49  112
Celkem    136  131  267
1.A - škola 1.B - škola