Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem
1.A  Marie Kuxová     9    7      16
1.B  Jana Hrachovinová     6    9     15
2.A  Eva Kuchariková     8    13     21
2.B  Dagmar Mojdlová     8    12     20 
3.A  Lenka Dušková     10     6     16
3.B  Věra Pávková     6    10     16
4.A  Jana Vincourová     10    12      22
5.A  Petr Zeman     11    14     25
6.A  Zuzana Gucká     7    17     24
6.B

 Jana Ryšavá

    8    15     23
7.A  Anežka Zavadilová     11    13     24
7.B  Jana Valentová     9    10    19 
8.A  Lenka Jiříčková     7     9     16
8.B  Jana Vojáčková     11     9     20
9.A  Alžběta Kaplová     5    10     15
9.B  Martin Kreuziger     8    10     18
celkem       134     176     310