Vlk2
 
Mgr. Svatopluk Vlk ředitel školy, vlastivěda, přírodověda vlk@haskova.cz

 Malíková Hana

 

Mgr. Hana Malíková zástupce ředitele, matematika, zeměpis malikova@haskova.cz
 

Mgr. Eva Kuchariková

 1. stupeň, výtvarná výchova kucharikova@haskova.cz
 Dušková Lenka

Mgr. Lenka Dušková

 1. stupeň duskova@haskova.cz
 Ďuricová Jiřina

Jiřina Ďuricová

vedoucí ŠD (1.oddělení)

duricova@haskova.cz

 Fialová Jana Mgr. Jana Vincourová
1. stupeň vincourova@haskova.cz
 Gucká Zuzana 2 Mgr. Zuzana Gucká 1.stupeň, anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova gucka@haskova.cz
 Hronová Jana PhDr. Jana Hronová  školní psycholog  hronova@haskova.cz
 Kaplová Alžběta

Mgr. Alžběta Kaplová

metodik prevence, dějepis,občanská výchova kaplova@haskova.cz
 Trnková Tereza Tereza Trnková
vychovatelka ŠD , v současnosti na mateřské dovolené trnkova@haskova.cz
  Mgr. Jitka Zelinková 1. stupeň, vychovatelka ŠD ( 2. oddělení)

zelinkova@haskova.cz

 Kuncová Kateřina Mgr. Kateřina Kuncová výchovný poradce,anglický jazyk, tělesná výchova, matematika kuncova@haskova.cz
 Kuxová Marie Mgr. Marie Kuxová

1. stupeň

kuxova@haskova.cz
 Kreuziger Martin Mgr.Martin Kreuziger

 český jazyk, výtvarná a hudební výchova

kreuziger@haskova.cz
 Mojdlová Dagmar Mgr. Dagmar Mojdlová 1. stupeň mojdlova@haskova.cz
 Pávková Věra Mgr. Věra Pávková 1. stupeň, angličtina pro 1. stupeň pavkova@haskova.cz
 Ryšavá Jana

Mgr. Jana Ryšavá

český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, ruský jazyk

rysava@haskova.cz
  Mgr. Jana Valentová český jazyk, ruskýjazyk valentova@haskova.cz
 Šléšková Taťána Mgr. Taťána Šlešková anglický jazyk,chemie,zeměpis, přírodopis sleskova@haskova.cz
 Štyksová Milena Mgr. Milena Štyksová asistentka pedagoga styksova@haskova.cz
 Vojáčková Jana Mgr. Jana Vojáčková matematika, přírodopis vojackova@haskova.cz
  Mgr. Lenka Jiříčková matematika, fyzika jirickova@haskova.cz
 Dubová Jitka  Mgr. Jitka Dubová
 1. stupeň, v současnosti na mateřské dovolené

 dubova@haskova.cz

 Kohlová Magda 2019 Mgr. Magda Kohlová ruský a německý jazyk, speciální pedagog, účetní kohlova@haskova.cz
 Zeman Petr Mgr. Petr Zeman  tělesná výchova

zeman@haskova.cz

 Zavadilová Anežka Mgr. Anežka Zavadilová český jazyk, matematika zavadilova@haskova.cz
  Mgr. Nikola Šimková

český jazyk, anglický jazyk

simkova@haskova.cz
  Bc. Filip Škeřík

 ICT

skerik@haskova.cz
  Bc. Karolína Ivanecká

vychovatelka školní družiny (3. oddělení)

ivanecka@haskova.cz