ČTVRTLETNÍ  PEDAGOGICKÉ  RADY

čtvrtek     22. listopadu 2018

čtvrtek     24. ledna      2019

úterý        30. dubna     2019

čtvrtek     20. června    2019

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

čtvrtek       22. listopadu 2018        1.st. ( 1.-4.ročník ) v 16.30, 2. stupeň v 17.00

úterý         30. dubna     2019        1.st. ( 1.-4.ročník)   v 16.30, 2.stupeň v 17.00