Vítám Vás na stránkách školy ZŠ Haškova Uničov

na internetových stránkách Základní školy Uničov, Haškova 211 (zkrátka na Haškové).

 

Na této škole působím zatím krátce, ale když jsem pročítal kroniku školy, dověděl jsem se, že je Haškova nejstarší školou v Uničově a je považována za pilíř kultury a vzdělanosti tohoto města. Neustále mi hlavou probíhala myšlenka, co se v těch zdech skrývá, a on to zvláštní genius loci. Zde má vzdělanost takovou tradici, že sálá přímo ze zdí, a ovlivňuje tak každého uvnitř budov, aniž by on sám chtěl. Vliv na osoby uvnitř objektu to má nebývalý. Všichni učitelé zde hrdě nesou korouhev vzdělanosti, současnost jim poskytuje nové prostředky a postupy, jimiž bojují s nevědomostí.

 

V dnešní době nezahrnuje vzdělávání pouhé memorování, neboť úzce souvisí s logikou, zařazováním informací do systémů a souvislostí, společnou prací na projektech, které v sobě zahrnují celou řadu vzájemně propojených oborů. Nyní je pro nás, v rámci programu Comenius, výchozí projekt " Zelená Evropa", jehož se účastní dalších sedm zahraničních parterů (viz. levá lišta ). Další v pořadí je zajímavý projekt " Krajina za školou ", jehož partnerem je škola v Ledzinách v sousedním Polsku. A pevně věřím, že v budoucnu přibudou další.

 

Po materiální stránce je na tom naše škola dobře.  Všechny učebny jsou vybaveny novým polohovacím nábytkem, počítačová učebna přesahuje běžné školské standarty, přípojka na internet je v každé místnosti školy,dvě učebny jsou vybaveny interaktivní dotykovou tabulí s počítačem.Nově jsme uvedli do provozu kompletně zrekonstruovanou fyzikálně-chemickou laboratoř. Obrovskou změnu prodělala vstupní hala, jež dosáhla výrazné proměny v přírodní scenérii. Dále také žákovské šatny, ve kterých každý žák vlastní svoji šatní skříňku. Žákům je k dispozici nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. A všem změnám, přínosným pro školu, není konec...

 

Za významný úspěch se rovněž považuje získání místa pro školního psychologa ( jedna ze 120 škol v ČR a jedna z 9 v Olomouckém kraji) a společně s ním zřízení Školního poradenského pracoviště (ŠPP) v rámci projektu z ESF. Na základě žádosti jsme získali finanční dotaci na pedagogického asistenta, který pracuje v 5. třídě.

 

Aktivity školy tak rozhodně nekončí, ale k tomu, aby jste se dověděli podrobnosti, slouží ostatní stránky, kde je vše rozepsáno do detailu. Pokud se ale i tak budete chtít na cokoli zeptat, můžete tak  učinit

e-mailovou poštou či telefonicky.

 

Na Vaše dotazy, podporu a přízeň se za celou ZŠ Haškova  těší

Mgr. Svatopluk Vlk, ředitel školy