Na naší škole 

Činnost ZŠ Haškova

Šikovný předškolák

- program pro všechny děti a jejich rodiče, kteří chtějí co nejúspěšněji začít školní rok

 - program vedou třídní učitelky budoucích prvňáčků ve spolupráci se školní psycholožkou a školní speciální pedagožkou

-  děti pracují společně se svými rodiči v lavici nebo se navzájem poznávají při společných aktivitách

-  úkoly v pracovních sešitech rozvíjí nejdůležitější dovednosti předškolního dítěte

  (motorika, myšlení, vnímání, řeč, emoce, znalosti)

- součástí pracovních sešitů je vyhodnocovací tabulka pro rodiče

Soutěže

Pythagoriáda, Matematický Klokan, Zelená stezka ,Eurorebus,  kopaná, basketbal, atletika,  Medlovský cross, psaní na počítači, Carusošou, astronomická soutěž, výtvarné soutěže, recitační soutěž, vybíjená, technické soutěže

 

Olympiády

Matematická, z českého jazyka, z anglického jazyka, dějepisná

 

Dopravní soutěže

trénink jízdy zručnosti, teoretická příprava, praktická příprava na dopravním hřišti, účast i podíl na organizaci okrskové i okresní soutěže, účast v krajském a v celostátním kole

 

Lyžařský výcvik

týdenní výcvik

 

P – centrum  Olomouc ( středisko primární prevence )

 

Kroužky

aerobik, chemický kroužek, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, věda je zábava, keramika, flétna, sportovní hry, paličkování, posilovna, vaření, sborový zpěv

 

Družina

Kroužky: keramika, sportovky, aerobic, vaření, paličkování, posilovna

Slavíme narozeniny s dárečkem, Halloween (soutěže s odměnami, diskotéka), Mikulášská besídka s Mikulášem, čertem a anděly – nadílka pro každé dítě, Vánoční besídka, Maškarní karneval (soutěže o odměny, diskotéka), tematické výtvarné soutěže, recitační soutěž, vystoupení pro rodiče, soutěže rodinných týmů (netradiční soutěžení, „Poznáváme svoje město Uničov, Letem Evropou, Uničov v době husitské …“) s občerstvením + skákací hrad, spaní v družině (soutěže o odměny, večeře, diskotéka, zábavné čtení na dobrou noc, návštěvy kina, MIC, knihovny, celodenní výlety (ZOO, zámky, Pradědova galerie, Králíky …), vyrábíme dárečky pro rodiče z keramiky, přírodních materiálů, drátování, (vánoce, Valentýn, Velikonoce, Den matek)

 

Divadlo

Jedenkrát  ročně  žáci školy navštíví divadlo  Olomouc

 

Knihovna

Návštěva knihovny ( besedy), půjčování komiksů, encyklopedií, pohádek, románů atd.

 

Kulturní akce v kině

několik představení, vystoupení či jiných zajímavých akcí

 

Návštěvy

Šatlava a barokní muzeum Uničov

 

 

Exkurze do podniků a firem - veškeré náklady hrazeny z projektu-  Na správné cestě

 Miele Uničov, TOS Olomouc, Honeywell  Hlubočky , Siemens Mohelnice, Nestle Olomouc

 

Exkurze a besedy- veškeré náklady hrazeny z projektu-  MAT21

Hvězdárna a planetárium Brno, beseda o kosmonautice,  Moravské zemské muzeum- Pavilon Anthropos, Ústav fyziky Plazmatu AV ČR, Národně technické muzeum Praha, iQlandia Liberec

 

Podpora  technického  a přírodovědného vzdělávání - veškeré náklady hrazeny z projektu EU- OPVK

Žáci ( 8.- 9. r.) navštěvují 1x za měsíc v rámci výuky střední školy ( SPŠ Strojnická Olomouc, SOU Litovel ), kde pracují v laboratořích. Mohou kromě jiného navštěvovat  kroužek 3D kreslení v Olomouci.

 

Přednášky a besedy ve škole

záchranáři, lékaři 1.pomoci, požárníci, policie a další

 

Školní výlety

Lanové centrum, hory, Londýn, hrady, zámky, atd.

 

Škola v přírodě

týdenní pobyt v zajímavém prostředí s výukou

 

Slavnost slabikáře

rodiče, prvňáčci a paní učitelka po kulturním vystoupení dětí snědí dort ve tvaru slabikáře, který upekly paní kuchařky