« zpět
12.02.2019 / 16:03

ZŠ Haškova získala účast v projektu CLIL

             „Primary International schools together for the Exchange of interactive CLIL training“ je název dalšího projektu, do něhož se ZŠ Haškova, pod koordinátorským vedením Mgr. K. Kuncové, od začátku školního roku 2018/ 2019 zapojila a do dubna 2020 bude naplňovat cíle spojené s jeho realizací.

Do projektu CLIL (Content and Language Integrated Learning) se přihlásilo 5 partnerských škol z Anglie, Bulharska, Portugalska, Itálie a České republiky.

CLIL zahrnuje možnosti integrované výuky cizího jazyka v odborných předmětech, pozornost projektu je věnována především výuce žáků 1.stupně. Díky pozvolnému zavádění CLIL do výuky v českém prostředí tak můžeme reagovat na moderní vzdělávací trendy 21. století a celkově globalizovaný pohled na svět.

Projekt CLIL obohatí nejen pedagogy, ale především naše mladší žáky. S anglickým jazykem se budou setkávat napříč dalšími předměty. Odborné české názvosloví, pojmy (např. v matematice, vlastivědě apod.) si budou osvojovat zároveň v angličtině. V průběhu celého projektu je také čekají videokonference s dětmi z partnerských škol a při návštěvě zahraničních pedagogů v Uničově se mohou těšit na výuku v rámci některých odborných předmětů zahraničními pedagogy 

První zahraniční metodické školení proběhlo již v listopadu 2018 v anglickém Birminghamu. Pedagogové z pěti evropských států si vzájemně předali zkušenosti s novými přístupy CLIL v rámci jejich školních vzdělávacích programů, diskutovali nové metody vedoucí k aktivnějšímu přístupu ve vzdělávacím procesu a porovnali dosavadní inovace ve výuce nejazykových předmětů.

Během náslechů ve vyučování se učitelé seznámili s metodami, organizačními formami, učebními strategiemi anglických kolegů. Další zahraniční školení proběhnou v březnu 2019 v Bulharsku, v říjnu 2019 v Portugalsku, v lednu 2020 na ZŠ Haškova a závěrečné setkání je naplánováno v dubnu 2020 v Itálii. 

V rámci projektu CLIL se někteří pedagogové naší školy zúčastní nejen teoretických vzdělávacích seminářů v mezinárodním prostředí, ale zároveň se budou podílet přímou pedagogickou činností na vzdělávání zahraničních žáků.

Mgr. Jana Ryšavá