« zpět
17.11.2021 / 22:22

ZŠ Haškova uvítala partnery projektu  CLIL& Outdoor Learning

Čas běží jako voda a školní rok snad ještě rychleji. Není to tak dávno, kdy ZŠ Haškova vstoupila do nového projektu CLIL (v rámci mezinárodního projektu Erasmus +), v němž se tentokrát setkaly partnerské školy z Portugalska, Španělska, Itálie, Polska a Turecka.

První společné setkání učitelů a žáků proběhlo v červnu 2021 v Portugalsku. Bylo však poněkud netradiční. Společné aktivity probíhaly prostřednictvím dvoudenních videokonferencí a přinesly nejen nové zážitky, ale i zkušenosti s nutným hlubším zapojením  různých digitálních technologií.

Ve dnech 9.,10. a 11. listopadu 2021 se podařilo druhé setkání partnerských škol uskutečnit na ZŠ Haškova v Uničově, kde si zahraniční učitelé užili bohatý program a odvezli zajímavé podněty z českého prostředí pro pedagogickou práci v jejich zemích.

1. den začal tradiční prohlídkou školy, která byla obohacena CLILovými ukázkovými aktivitami a vyučovacími hodinami ve třídách 1. A pod vedením Mgr. M. Kuxové, 3. A - Mgr. L. Duškové, 4.A - Mgr. Z. Gucké,5. A - Mgr. N. Šimkové a 6. B - Mgr. J. Ryšavé.

Žáci se nejen naladili na mezinárodní atmosféru, ale předvedli i skvělé výkony.

Odpoledne zahraniční delegaci přivítal starosta města Uničov Mgr. R. Vincour a následně se žáci 9. ročníku společně s Mgr. T. Šléškovou, Mgr. B. Kaplovou, Mgr. Z. Guckou a Mgr. M. Kreuzigerem začlenili do mezinárodních skupin a vydali se na historickou stezku s využitím mobilní aplikace TeachOUT po krásách a zajímavostech Uničova. Spolupráce hlavně našich žáků s učiteli různých zemí nemohla skončit jinak, než aktivním užíváním anglického jazyka a příjemně stráveným časem s novými zkušenostmi.

2. den se nesl v duchu outdoorových aktivit a ukázce CLILové vyučovací hodiny na zimním stadionu pod vedením Mgr. P. Zemana a Mgr. K. Kuncové.

Někteří zahraniční učitelé se poprvé seznámili s výukou tělesné výchovy na zimním stadionu a podařilo se jim i na chvíli zažít „pocit hokejisty.“

Od 14:00 se učitelé ZŠ Haškova a partnerských škol společně setkali na přednášce „CLIL“ vedené v anglickém jazyce lektorkou Petrou Vallin, působící na Karlově univerzitě v Praze.

Vedle teoretických zajímavostí nás paní Vallin zahrnula především motivačními aktivitami a metodickými ukázkami práce, jež si všichni pedagogové v mezinárodních skupinách také společně vyzkoušeli.

3. den patřil opět venkovním aktivitám. 11. listopad je tradičně spojen s oslavami sv. Martina, proto se tentokrát program přenesl na jižní Moravu - do Mikulova. Účastníci TeachOUT stezky spojené s místní historií, nepopsatelnou atmosférou duchovní stezky v okolí Sv. Kopečku, se stali i součástí svatomartinských oslav v centru města. Vedle zeměpisných zajímavostí a české historie si také odnesli znalosti o našich pranostikách a tradicích.

Poděkování za neobyčejné setkání patří nejen řediteli školy Mgr. S. Vlkovi, ale i koordinátorkám projektu Mgr. K. Kuncové a Mgr. Z. Gucké. Díky náleží také aktivním výše jmenovaným pedagogům, Mgr. A. Zavadilové a PhDr. J. Hronové, autorkám TeachOUT stezky v Mikulově, Mgr. M.Kreuzigerovi za denní reporty a fotodokumentaci, Mgr. P. Vallin za skvělou a praktickou přednášku, p. K. Petříkové, Mgr. M. Kohlové a dalším zaměstnancům, bez nichž by program nemohl být naplněn.

Nesmíme zapomenout ani na naše žáky, kteří vzorně reprezentovali a prožili neobvyklé listopadové dny ve znamení CLIL& Outdoor Learning.

 

                                                                                                                                                                Mgr. Jana Ryšavá

DSC_0354 DSC_0347 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0357 DSC_0360 DSC_0361 DSC_0363 DSC_0395 DSC_0370 DSC_0371 DSC_0373 DSC_0382 DSC_0385 DSC_0386 DSC_0393 DSC_0407 DSC_0408 DSC_0410 DSC_0413 DSC_0417 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0425 DSC_0427 DSC_0431 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0438 DSC_0439 DSC_0442 DSC_0445 DSC_0484 DSC_0488 DSC_0543 DSC_0558 DSC_0489 DSC_0491 DSC_0494 DSC_0502 DSC_0504 DSC_0517 DSC_0526 DSC_0527 DSC_0528 DSC_0531 DSC_0532 DSC_0538 DSC_0554 DSC_0564 DSC_0569 DSC_0578 DSC_0590 DSC_0593 DSC_0599 DSC_0603 DSC_0604 DSC_0611 DSC_0616 DSC_0618 DSC_0622 DSC_0624 DSC_0625 DSC_0627 DSC_0633 DSC_0634 DSC_0636 DSC_0637 DSC_0641 DSC_0642 DSC_0646 DSC_0651 DSC_0660 DSC_0682 DSC_0694 DSC_0695 DSC_0702 DSC_0705 DSC_0706 DSC_0707 DSC_0708 DSC_0711 DSC_0716 DSC_0717 DSC_0735 DSC_0737 DSC_0739 DSC_0748 DSC_0752 DSC_0754 DSC_0759 DSC_0770 DSC_0771 DSC_0798 DSC_0816 DSC_0817 DSC_0820 DSC_0820 DSC_0821 DSC_0825 DSC_0826 DSC_0832 DSC_0840 DSC_0842 DSC_0844 DSC_0848 DSC_0849 DSC_0867 DSC_0847 DSC_0857 DSC_0869 DSC_0873 DSC_0881 DSC_0887 DSC_0889 DSC_0891 DSC_0885 DSC_0893 DSC_0896 DSC_0899 DSC_0901 DSC_0905 DSC_0909 DSC_0908 DSC_0917 DSC_0932 DSC_0920 DSC_0929 DSC_0931 DSC_0934 DSC_0932 DSC_0941 DSC_0962 DSC_0935 DSC_0948 DSC_0951 DSC_0955
Počet komentářů celkem: 0