« zpět
11.11.2019 / 14:33

 

Představujeme školy: ZŠ Uničov, Haškova 211

Již při tvorbě MAP II. přišla škola s několika projektovými náměty zpracovanými do formy projektového záměru, se kterými, na společném setkání zástupců škol, se několik zástupců ztotožnilo a přihlásili se k partnerství. Projektová očekávání byla ovšem větší, než finanční možnosti ORP. Ve spolupráci s autory byly záměry upraveny a doplněny dle zásad a možností Akčního plánu.
Pro rok 2019 byly vybrány tyto projekty:
Knížka pro Tebe“ 📚(do oblasti čtenářské gramotnosti), kde měla ZŠ Haškova předjednány i partnery🤝 (ZŠ Paseka, ZŠ Dlouhá Loučka a ZŠ Újezd). Tento projekt zahájil realizaci v lednu 2019 a informace o něm již na této stránce najdete.

Svět kolem nás “ 🔭(oblast polytechnická výchova) s partnery🤝 ZŠ Dlouhá Loučka a ZŠ U Stadionu. Začal v říjnu 2019. Účastníci se sešli již v září a vzájemně si sladili své představy a možnosti projektu.

Kariéra na Uničovsku“ 🛠⚙️(oblast polytechnická výchova) s partnera ZŠ Paseka a ZŠ Pionýrů.

ZŠ Haškova také umožňuje využívat své prostory a techniku k realizaci kurzů pro učitele v projektu UP Olomouc „Základní gramotnosti na ZŠ“ konané pro všechny zájemce ze strany pedagogů👩‍🏫👨‍🏫 z ORP Uničovsko. V 1.pololetí proběhl cyklus zajímavých seminářů ke čtenářské gramotnosti📖, které pokračují i v letošním školním roce. Semináře k matematické gramotnosti🧮 mají zpoždění, ale věříme, že se také rozpohybují.

Škola se také ujala role místního organizátora v projektech „Pevnost poznání“ 🕍⚗️🦠(řešitel UP Olomouc) a „Řemesla z přírodních živlů“🔥🌪⛈🌊 (řešitel SEV Sluňákov). Škola zajišťuje termíny, dojedná s jednotlivými aktéry jejich vhodnost, zajistí dopravu.

Zástupci školy také aktivně působí v jednotlivých pracovních skupinách, kde se zástupci ostatních organizací připravují strategie pro následující období, definují aktuální potřeby regionu a diskutují o navrhovaných projektových záměrech.

Mimo MAP II. škola realizuje např. dva projekty z programu ERASMUS+ (2018-2020), OP VVV „ŠPP – centrum podpory II.“ (2019-2021). Také je zařazena do pilotního programu MŠMT pro výuku techniky na školách a spolupracuje v projektu „Sportuj ve škole“.

Věříme, že příklad a aktivita 👍kolektivu ZŠ Haškova namotivuje a strhne další školy Uničovska nejen k navržení✍️👨👩‍🦰 zástupců do pracovních skupin, ale i ke zpracování a podávání 👍projektových záměrů vedoucích k rozvoji celého regionu.

Pokus chcete vědět víc o aktivitách ZŠ Haškova, přidejte se k přátelům na Fb stránce školy ZŠ Haškova, Uničov

Informace o ORP Uničov můžete zase aktuálně sledovat na MAP ORP Uničov