« zpět
05.01.2016 / 14:04

ZŠ Haškova hostila partnerské školy ze zahraničí

            Naše škola vstoupila v tomto školním roce do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus +. Vzhledem k tomu, že se stala hlavním koordinátorem celého projektu, 1. setkání se uskutečnilo v Uničově od 30. 11. – 4. 12. 2015.

            V neděli 29. listopadu proběhlo ubytování zahraničních dětí v rodinách našich žáků, kteří se o ně celý týden nejen starali, ale především zdokonalovali své jazykové dovednosti. Během konverzací se také seznámili s rozdílnými kulturními zvyklostmi.

            V pondělí 30. listopadu se všechny školy společně setkaly, aby se vzájemně poznaly

a prezentovaly prostřednictvím svých videoprojekcí.

Celým programem nás provázeli žáci z 9. ročníku – Anna Bartoňková a Aleš Rašťák. Příjemné setkání bylo zpestřeno vystoupeními žáků ZŠ Haškova a dětského sboru Rosička.

            V úterý 1. prosince se zahraniční hosté seznámili s historií a památkami Olomouce.

Při návštěvě adventních trhů nasáli atmosféru českých Vánoc.

            Ve středu 2. prosince jsme společně obdivovali krásy hradů Bouzov a Úsov, prohlédli jsme si také zajímavosti místního muzea.

            Ve čtvrtek 3. prosince naši hosté navštívili Zoo Sv. Kopeček. V průběhu odpoledního programu na hradě Šternberk také zvládli výrobu malých suvenýrů v místních výtvarných dílnách.

            V pátek 4. prosince žáci i pedagogové z partnerských škol pobyli ve vyučovacích hodinách na naší základní škole. Se zájmem sledovali metody a formy práce používané v rámci jednotlivých předmětů. V závěru hospitací hojně diskutovali o rozdílech vzdělávacích systémů u nás a v zahraničí. Následně se pak odebrali na závěrečnou prohlídku Uničova.

            Vyvrcholením týdenního programu na ZŠ Haškova bylo odpolední setkání s Mikulášem, andělem a čertem. Mladší žáci ze školní družiny svým doprovodným vystoupením zpestřili závěrečné předání certifikátů, suvenýrů a mikulášské nadílky.

Uničovské setkání plné zážitků sklidilo pozitivní ohlasy.

            Velké poděkování patří nejen vedení školy, zúčastněným pedagogům a zaměstnancům, ale i našim žákům a jejich rodičům.

Hlavně díky této spolupráci a velkému nadšení se mohlo naše partnerské setkání uskutečnit.

                                                                                                                      Mgr. Jana Ryšavá

Vánoční Olomouc