« zpět
01.09.2020 / 9:16

 

Vážení rodiče,

vzhledem ke stávající situaci související s epidemií viru COVID19 zavádíme ve škole od začátku školního roku vládou  předepsaná bezpečnostní a hygienická opatření.

Tímto žádáme i Vás o spolupráci, abyste Vaše dítě v případě nastupujících příznaků nemoci (rýma, bolesti svalů a hlavy, únava, zvýšená teplota, kašel...) preventivně neposílali do školy, dokud se jeho stav nezlepší. V případě, že Vaše dítě do školy přesto půjde a my shledáme riziko, telefonicky Vás budeme informovat, abyste si jej neprodleně vyzvedli. Do té doby bude dítě izolováno v k tomu určené místnosti, samozřejmě pod dohledem.

Dále byly všichni žáci informování o povinnosti mít v tašce, pro případ potřeby, roušku a další "náhradní" v šatní skříňce. Žádáme rodiče, aby dohlédli, že děti budou mít roušky na určených místech a pravidelné budou kontrolovat jejich stav.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tato preventivní opatření povedou k příznivému a bezproblémovému průběhu školního roku.

S pozdravem                                                                  

Mgr. Svatopluk Vlk, ředitel školy