« zpět
11.02.2016 / 7:01

Zpráva o okresní soutěži v konverzaci v anglickém jazyce

Poděkování

Ve středu 10. 2. 2016 proběhlo v DDM Olomouc okresní kolo konverzace v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala v kategorii II. A (žáci základních škol 8. - 9. ročníku) Anna Bartoňková z 9. A. Tato kategorie byla obsazena největším počtem soutěžících. V těžké konkurenci 24 účastníků Anička obstála výborně – umístila se na 5. místě. Děkujeme za velmi odpovědnou přípravu a vzornou reprezentaci naší školy. Během krátké doby absolvovala Anička dvě náročné soutěže, což zasluhuje obdiv. Doufám, že tento pěkný výsledek bude pro ni motivací do dalšího studia angličtiny, případně do účasti v dalších soutěžích na střední škole.

Blahopřejeme.

Mgr. L. Schenková