« zpět
28.08.2017 / 16:09
Zahájení školního roku proběhne v pondělí 4.září v 8.00 v Koncertní síni. Po slavnostním projevu se žáci odeberou se svými třídními učiteli (prvňáčci samozřejmě i se svými rodiči) do svých kmenových učeben, a to děti 1.-4. ročníku do budovy prvního stupně a žáci 5.-9. ročníku do budovy Střední průmyslové školy v Uničově.
V budově druhého stupně probíhá v současné době rozsáhlá rekonstrukce - výměna oken a vybudování rekuperace. Proto jsme pronajali pro žáky 5. až 9. ročníku učebny v budově Střední průmyslové školy, kam se žáci přesunou na  2 měsíce spolu se svými učiteli.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                            vedení školy