« zpět
16.09.2019 / 9:50

Výuka plavání na 1. stupni zahájena

Každoročně zajišťuje naše škola pro žáky výuku plavání v rozsahu 40 lekcí během školní docházky. Cílem vzdělávacího programu je, aby se všechny děti naučily plavat, případně si zdokonalily tuto dovednost. Letošní třeťáci a čtvrťáci již plavání zahájili v minulém týdnu. Druháčky čeká výuka plavání na krytém bazéně od listopadu a naši benjamínci prvňáčci se budou učit plavat až od dubna.