« zpět
17.06.2016 / 10:10

Záštitu nad celorepublikovou soutěží  SVĚT OČIMA DĚTÍ převzal ministr vnitra Milan Chovanec. Cílem preventivně- vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Soutěžní témata:

1. kategorie: 1. stupeň      

témata:

- Hrdinové všedního dne

- Chraňte se před nebezpečím

2. kategorie: 2. stupeň ZŠ


témata:

- Rizika internetové komunikace

- Závislost - tabák, alkohol, hazard

 

Žáci se aktivně zapojili do soutěže a Pavla Večeřová ze 6.B získala krásné 1. místo v druhé kategorii na téma Rizika internetové komunikace.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 14. června v Praze.

Všem žákům a Pavle Večeřové děkujeme za reprezentaci školy.                                        vedení školy