« zpět
27.08.2018 / 9:54

Zveme všechny žáky, rodiče i prarodiče na slavnostní zahájení školního roku, které se uskuteční

ve pondělí 3.září 2018 v 8 : 00 hodin na hřišti školy. V případě špatného počasí v kmenových třídách.

První den ve škole skončí pro žáky kolem deváté hodiny. Obědy se budou vydávat od 9:00 - 10:00 hodin.

 

V úterý 4. září budou probíhat pouze třídnické hodiny a vyučování skončí pro první ročník po 2. vyučovací hodině.

První stupeň skončí po 4. vyučovací hodině a druhý stupeň po 5. vyučovací hodině.

Od středy 5. září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Pouze první ročníky budou mít zkrácené vyučování: úterý, středa ( 4.9. a 5.9.) - výuka 3 hodiny.

                                                                                                                 vedení školy