« zpět
19.08.2019 / 9:54

Zveme všechny žáky, rodiče i prarodiče na slavnostní zahájení školního roku, které se uskuteční

v pondělí 2.září 2019 v 8 : 00 hodin na dvoře školy. V případě špatného počasí v kmenových učebnách.

První den ve škole skončí pro žáky kolem deváté hodiny. Obědy se budou vydávat od 9:00 - 10:00 hodin.

 

V úterý 3. září budou probíhat pouze třídnické hodiny a vyučování skončí pro první ročník po 3. vyučovací hodině.

První stupeň skončí po 4. vyučovací hodině a druhý stupeň po 5. vyučovací hodině.

Od středy 4. září bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Pouze první ročníky budou mít zkrácené vyučování: úterý, středa ( 3.9. a 4.9.) - výuka 3 hodiny.

                                                                                                                                          vedení školy