« zpět
02.09.2017 / 8:38

 

Vážení rodiče,

již třetím rokem naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít v tomto školním roce pro děti 1. - 5. třídy kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejich zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

 Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

 

Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, cena za pololetí 1 200 Kč ( 15 lekcí za pololetí, 80 Kč/hod ).

 

Termíny konání:    Budou dohodnuty podle počtu zájemců. Přibližný termín - v úterý od 13:45 - 14:45.

 

1.   Nábor do kroužku a zpracování přihlášek

  1. Nejpozději v 1. týdnu v září společně se školou informujeme děti a rodiče o nabídce kroužku: 1) mail školy rodičům dětí z 1. stupně nebo  2) zahrnutí Veselé vědy do nabídky kroužků/mimoškolních aktivit na www stránkách školy 3) distribuce letáčků.
  2. Přihlášky vyplňují rodiče do konce září na internetových stránkách www.veselaveda.cz
  3. Potvrzení o přijetí přihlášky a informaci o začátku kroužku a administraci plateb za kroužek zajišťuje Veselá věda. Po ukončení náboru zasílá Veselá věda škole pro informaci seznam přihlášených dětí.

2.     Během každého kroužku

 1. Lektor Veselé vědy vyzvedává děti z družiny a zase je tam vrací po konci kroužku, vyzvedává nedružinové děti na určeném místě a dohlíží na odchod ze školy po skončení kroužku.
 2. Rodičům družinových dětí posílá Veselá věda k podpisu souhlas s uvolněním z družiny po dobu kroužku.
 3. Každá hodina začíná shrnutím zásad bezpečnosti a končí úklidem.
 4. Kroužek je každý týden, 15x lekcí za pololetí, trvání 60 minut, cena jedné lekce 80 Kč.
 5. Přesuny termínů kroužku kvůli prázdninám, náhradní hodiny  apod. řeší Veselá věda přímo s rodiči.

 

Více informací na www.veselaveda.cz, kde bude v září online přihláška i pro děti z naší školy.

                                                                                                    Ing. Andrea Mrázová