« zpět
10.11.2020 / 7:51

Třídnické hodiny online

Třídnické hodiny jsou pro rozvoj vztahů ve třídě velmi zásadní. Děti si zde povídají, diskutují v kruhu, učí se projevit svůj vlastní názor, prohlubují přátelské vztahy, jsou ve svém kolektivu mimo běžný učební režim, odpočívají, přicházejí ve školním prostřední na jiné myšlenky, hrají si, baví se... Mezi základní vzdělání totiž nepatří jen vědět, kde se nachází Apeninský poloostrov, jaké i/y se píše ve slově pýcha, nebo jak zní Archimedův zákon, důležité je také i naučit se projevit názor, získávat sociální vazby, zkrátka umět se prosadit ve společnosti, získat zdravé sebevědomí. Pro nabytí těchto dovedností je potřeba se ve třídě dobře a bezpečně cítit.

Korona čas mezilidským vztahům moc neprospívá, ale my se nevzdáváme, proto zavádíme třídnické hodiny online! Tak nám držte palce, ať i tímto způsobem přispějí ke zdravému rozvoji třídních kolektivů.

třídnické hodiny