« zpět
19.08.2019 / 13:40

TŘÍDNÍ UČITELÉ
1.A MGR. LENKA DUŠKOVÁ
1.B MGR. MARIE KUXOVÁ
2.A MGR. DAGMAR MOJDLOVÁ
3.A MGR. JITKA DUBOVÁ
4.A MGR. JANA VINCOUROVÁ
4.B MGR. VĚRA PÁVKOVÁ
5.A MGR. VERONIKA VRÁNOVÁ
5.B MGR. ZUZANA GUCKÁ
6.A MGR. LENKA JIŘÍČKOVÁ
6.B MGR. JANA VOJÁČKOVÁ
7.A MGR. ALŽBĚTA KAPLOVÁ
7.B MGR. MARTIN KREUZIGER
8.A MGR. PETR ZEMAN
9.A MGR. TAŤÁNA ŠLEŠKOVÁ

OSTATNÍ :
MGR. SVATOPLUK VLK - ředitel školy
MGR. HANA MALÍKOVÁ – zástupce ředitele
MGR. KATEŘINA KUNCOVÁ - výchovný poradce
MGR. JANA RYŠAVÁ
MGR. ANEŽKA ZAVADILOVÁ
MGR. MAGDA KOHLOVÁ
MGR. JITKA ZELINKOVÁ

DRUŽINA :
JIŘINA ĎURICOVÁ
JINDRA BENEŠOVÁ
MGR. JITKA ZELINKOVÁ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:
MGR. KATEŘINA KUNCOVÁ – VÝCHOVNÝ PORADCE
PhDr. JANA HRONOVÁ – ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
MGR. MAGDA KOHLOVÁ – SPECIÁLNÍ PEDAGOG
MGR. ALŽBĚTA KAPLOVÁ – METODIK PREVENCE