« zpět
20.09.2016 / 10:53

 

Třídění odpadu a recyklace není v ZŠ Haškově pouze jedno z teoretických témat environmentální výuky.

Za minulý školní rok naše škola odevzdala k recyklaci 717 kg drobných elektrospotřebičů, čímž jsme uspořili 12 MWh elektřiny, 656 litrů ropy a 53 m3 vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2 tuny CO2  a produkci nebezpečných odpadů o 11 tun. Když si uvědomíme, že jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, že uspořené množství vody by vystačilo na 713 sprchování a za uspořenou ropu by se dalo osobním automobilem ujet asi 9 654 km, jsou to impozantní čísla.

Dále naši žáci nasbírali neuvěřitelných 788 kg vybitých baterií. Z vyhozených energetických článků lze opětovně využít kolem 75 % použitých materiálů například k výrobě nových baterií, popelnic, dokonce i v kosmetice při výrobě krémů proti akné, jejichž součástí je zinek. Z jedné tuny baterií je možné získat až 237 kg prášku oxidu zinečnatého, 363 kg slitin železa, manganu a niklu a 57 kg koncentrátu manganu.

Další sběrnou surovinou je papír. V loňském roce děti nasbíraly 13 896 kg. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie a méně vody. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 kubických metrů dřeva (asi 14 stromů). Papír lze recyklovat v průměru 4krát až 6krát. 

Z těchto čísel je jasně vidět, že tříděním odpadu a recyklací může každý člověk výrazně přispět k ochraně životního prostředí.

Naše škola se již několik let aktivně účastní také projektu Recyklohraní (sběr elektroodpadu a podpora třídění odpadu). Žáci všech tříd se ve středu 21. září zúčastní interaktivního programu o třídění odpadu a recyklaci přímo s lektory Recyklohraní.

                                                                                      

Mgr. Taťána Šlešková

Certifikát ASEKOL