« zpět
29.01.2020 / 12:17

 

Základní škola Haškova je koordinátorem hned několika projektů financovaných z MAP ORP Uničov. Tentokrát Vám přiblížíme projekt „Svět kolem nás“.

Možná jste i vy měli ve školních lavicích pocit, že fyzika, chemie a přírodopis spolu příliš nesouvisí a že každý předmět zkoumá něco úplně jiného. Přiblížit dětem, že svět je jen jeden a vše souvisí se vším, je právě cílem projektu Svět kolem nás. Žáci, kteří se přihlásili do badatelského kroužku, mají možnost zkoumat vybraná témata ze všech pohledů. Na podzim jsme zkoumali vodu - organismy, které žijí v potoce a v rybníku, chemické složení, hustotu vody, rychlost proudění, týdenní teploty apod. Nyní zpracováváme téma vejce a na jaře nás čeká téma půda. Z projektu byly pořízeny pomůcky a přístroje potřebné k bádání. Protože vědci navzájem spolupracují, tak i naši malí vědci spolupracují a to hned se dvěma školami – ZŠ U Stadionu a ZŠ Dlouhá Loučka, které se s námi do projektu zapojily. Výsledky zkoumání zveřejní na společném setkání, které se uskuteční v červnu.

Snímek 1 (28.01.2020 21-54) logo-SVET-KOLEM-NAS 06 05 03 04 02