« zpět
13.06.2019 / 9:06

Sportovní soutěže duben – květen 2019

V dubnu a zejména v květnu se naši žáci zúčastnili hned několika sportovních soutěží různého charakteru, zde Vám přináším jejich výčet:

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – okresní kolo

Tradiční akce konaná na atletickém stadionu v Olomouci. Poskládali jsme osmičlenné družstvo (4 dívky a 4 chlapci), další žáci měřili své síly s konkurencí v kategorii jednotlivců. Soutěžilo se v 5ti disciplínách: trojskok, hod medicimbálem, skok přes švihadlo na čas a kliky na čas. Poslední disciplína byla volitelná (běh na 1000m či driblink s basketbalovým míčem). Zúčastnilo se 24 škol. Družstvo obsadilo 17. místo. V jednotlivcích bych vyzdvihl umístění Bereniky Mikulkové z 5.A, která ve své kategorii obsadila 4. místo, stejně tak se umístil ve své kategorii žák 9.A Jakub Húževka. Akce se jako každý rok vydařila i když počasí mohlo být lehce příznivější.

MC Donald's cup

Soutěž mladých fotbalistů, určená pro 1. Stupeň, která letos slavila 22. ročník. Náš tým byl složen především z žáku 5.A a 5.B. V okrskovém kole v Uničově na hřišti s umělou trávou naši kluci zazářili a obsadili 1. místo! Tudíž jsme slavili postup do okresního finále, které se konalo v Grygově, tam jsme po pěkných výkonech obsadili 5. místo a cesta turnajem pro nás skončila, přesto bych chtěl vyzdvihnout výkon našich hráčů, kteří bojovali do poslední minuty.

Atletický trojboj

Akce určená opět pro 1. stupeň. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a běhu na 50 m. Zápolení probíhalo ve třech kategoriích: 3., 4. a 5. ročník, za každý ročník škola postavila družstvo složené ze 3 dívek a 3 chlapců. Soutěže se zúčastnilo 6 škol z Uničova a blízkého okolí. Mezi třeťáky jsme obsadili 2. místo společně se ZŠ U Stadionu, v konkurenci čtvrťáku pak 4. místo a mezi páťáky místo 3. V celkovém pořadí jsme skončili na krásném 2. místě. V této soutěži se pořadí jednotlivců nevyhodnocovalo.

Atletický víceboj

Soutěž určená pro 2. stupeň. Rozdělená do kategorií dívky mladší, chlapci mladší (6.,7. ročník), dívky starší, chlapci starší (8.,9. ročník), s tím že v každé kategorii nastoupilo družstvo složené ze 4 dívek a 4 chlapců. Disciplíny: hod kriketovým míčkem/granátem, skok daleký, běh na 60 m. a běh na 1000/1500 m. Zúčastnilo se 7 škol z Uničova a blízkého okolí. Naše dívky mladší obsadily 6. místo, chlapci mladší 4. místo, dívky starší 4. místo a chlapci starší také 4. místo. V celkovém pořadí škol nám patřilo 5. místo. V kategorii jednotlivců stojí za zmínku 2. místo Marka Slámy z 8.A, 4. místo Denisy Jonášové z 9.A a 4. místo Jakuba Húževky z 9.A.

Soutěž mladých cyklistů

Oblastní kolo konané na dopravním hřišti v Uničově, rozdělené do dvou kategorií. Kategorie I. (první stupeň), kategorie II. (druhý stupeň). Soutěže se zúčastnilo 6 škol, opět z Uničova a blízkého okolí. Škola v obou kategoriích postavila družstvo složené ze dvou dívek a dvou chlapců. Soutěžilo se ve třech disciplínách: 1. Jízda dle pravidel silničního provozu, 2. Test ze znalostí pravidel silničního provozu a zkoušení ze zdravovědy. Čtvrtá disciplína jízda zručnosti byla zrušena z důvodů deštivého počasí. V kategorii I. Naše družstvo obsadilo 6. místo a v kategorii II. 4. místo.

Mgr. Petr Zeman