« zpět
19.10.2017 / 14:39

MASARYKOVA UNIVERZITA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAŠKOVA SPOLUPRACUJÍ V LETOŠNÍM ROCE NA VÝZKUMNÉM PROJEKTU.

PROJEKT ZKOUMÁ VZTAH MEZI CHARAKTERISTIKAMI VÝUKOVÉ KOMUNIKACE A VZDĚLÁVACÍMI VÝSLEDKY ŽÁKŮ.

PROJEKT REALIZUJE ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD FILOZOFICKÉ FAKULTY MU.         

                                                                                                                           vedení školy

Projekt - web