« zpět
10.01.2022 / 12:24

 

Společné bádání tří základních škol vyvrcholilo společnou videokonferencí

Jsme velmi rádi, že i v letošním školním roce jsme mohli realizovat přírodovědný badatelský kroužek za podpory projektu z MAP ORP Uničov Svět kolem nás. Projekt měl za cíl podpořit v dětech zájem o biologii, chemii a fyziku. Propojujícím tématem všech pokusů byly ROSTLINY. Žáci pozorovali chloroplasty a trichomy pod mikroskopem, stanovovali množství sušiny a popela, dělali pokusy se vzlínáním v rostlinných cévách, chromatografií barviv, ovocnou baterií, zkoumali pohyby rostlin, hustotu plodů, separovali lepek z mouky a mnoho dalšího. 

Tak jako loni vytvářeli z pokusů souhrnný protokol a nejzajímavější výsledky shrnuli v prezentaci. Vyvrcholením projektu byla společná online videokonference, kde si žáci všech tří škol předali zkušenosti a podělili se o ty nejzajímavější a nejpřekvapivější výsledky svých bádání. 

Jako odměnu za svoje úsilí dostali čelové baterie, jako doplnění badatelského batůžku z minulého školního roku. V batůžku byla například lupa, kelímky na vzorky, pinzeta, kompas, pláštěnka či láhev na pití. S baterkou mohou své bádání v přírodě rozšířit i na stinná místa nebo večerní hodiny. 

Mgr. Taťána Šlešková


thumbnail_20210930_140030 thumbnail_20210930_142513 thumbnail_20211014_135307 thumbnail_20211022_104922 thumbnail_20211022_104935 thumbnail_20211111_135817 thumbnail_20211111_141623 thumbnail_20211214_100256 thumbnail_Bez názvu