« zpět
06.02.2017 / 8:49

 

Na konci ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 16 žáků - 3 v kategorii A (6. ročník), 3 v kategorii B (7. ročník) a 10 v kategorii C (8.+9. ročník). Školní kolo se skládalo ze tří částí – testu teoretických znalostí, práce s atlasem a praktické části. K úspěšnému zvládnutí zeměpisné olympiády nestačí jen dávat pozor v hodinách zeměpisu, je nutné mít také všeobecný přehled o dění ve světě, dobrou orientaci v mapě a logické myšlení.

Výsledky:

Kategorie A:

1. místo: Michaela Kejvalová

2. místo: Kateřina Köhlerová

3. místo: Eva Studená

  
Kategorie B:

 1. místo: Tomáš Tichý

 2. místo: Matyáš Demel

 3. místo: Kryštof Demel

 

Kategorie C: 

1. místo: Barbora Žáčková (9.A)

2. místo: Kateřina Krumpholcová (8.A)

3. místo: Ondřej Zajíček (8.A)

4. místo: David Winkler (8.A)

5. místo: Michal Hwozdecki (8.A)

dále soutěžili: Martin Bělín (9.A), David Fiala (8.A), Felix Kovář (8.A), Anežka Svobodová (8.A) a David Wiedermann (9.A)

 

Vítězové školního kola – Michaela Kejvalová, Tomáš Tichý a  Barbora Žáčková - postupují do okresního kola, které se uskuteční 21. února v Olomouci.

Děkuji všem soutěžícím za účast a vítězům blahopřeji.

Mgr. Taťána Šlešková

 

Své znalosti zeměpisu můžete otestovat i vy na www.zemepisnaolympiada.cz, zadání starších ročníků naleznete v záložce Testy.