« zpět
02.02.2016 / 15:48

 

Na konci ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 13 žáků.Školní kolo se skládalo ze tří částí – testu teoretických znalostí, práce s atlasem a praktické části. K úspěšnému zvládnutí Zeměpisné olympiády nestačí jen dávat pozor v hodinách zeměpisu, je nutné mít také všeobecný přehled o dění ve světě, dobrou orientaci v mapě a logické myšlení.

Výsledky: 

     Kategorie C:                                                          Kategorie B:

1. místo Josef Červinka (9.A)                                           1. místo Kateřina Krumpholcová (7.A)

2. místo Kristýna Dohnalová (8.A)                                      2. místo David Winkler (7.A)

3. místo Marek Svoboda (9.A)                                            3. místo Michal Hwozdecki (7.A)

4. místo Adriana Příhodová (8.A)                                        4. místo Felix Kovář (7.A)

5. místo Lucie Bukovjanová (8.A)

6. místo Daniel Špička (9.A)

7. místo Lucie Třeštíková (8.A)

8. místo Barbora Žáčková (8.A)

9. místo Terezie Dobrovolná (8.A)

      

Vítězové školního kola - Kateřina Krumpholcová a Josef Červinka - postoupili do okresního kola, které se uskuteční v únoru v Olomouci.

Děkuji všem soutěžícím za účast a vítězům blahopřeji.

 

Mgr. Taťána Šlešková

 

Své znalosti zeměpisu můžete otestovat i vy na www.zemepisnaolympiada.cz, zadání starších ročníků naleznete v záložce Ročníky.