« zpět
05.12.2019 / 11:34

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Každý rok probíhá na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastňují vybraní žáci 8. a 9.ročníku.

V úterý 26.listopadu 2019 se žáci pustili do řešení zajímavých jazykových úkolů. Nejprve své dovednosti prokazovali v části jazykové – opravovali pravopisné chyby, přepisovali chybná přísloví do správné podoby, plnili úkoly spojené s významy slov a interpunkcí, tvořili významově odlišné věty k zadanému slovu děl.

Ve slohové části všichni účastníci zpracovali téma „Tomu říkám překvapení.“ Přestože byl slohový útvar libovolný, nejoblíbenějším se stalo vypravování.

Vítězkou letošního ročníku se stala žákyně Kateřina Köhlerová z 9.A, která zároveň postupuje do okresního kola. Kateřině gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Všem účastníkům děkujeme a věříme, že si odnesli nejenom nové zkušenosti, ale i příjemné zážitky.

Mgr. Jana Ryšavá