« zpět
15.04.2019 / 16:14

Ve dnech 24.-28. 3.  se tři učitelé ZŠ Haškova zúčastnili dalšího školení metody Clil v rámci projektu P.I.C.N.I.C, které  tentokrát proběhlo v bulharské Sofii. Učitelé z Anglie, Portugalska, Bulharska, České republiky a Itálie se mohli podívat, jak probíhá výuka na prestižním jazykovém lyceu v centru Sofie. Žáci této 32. základní a střední školy Sv. Klimenta Ochridského mají rozšířenou výuku angličtiny již od 1. ročníku, počet hodin se postupně navyšuje až ke 13 hodinám anglického jazyka v maturitním ročníku. Učitelé nám představili jejich pojetí metody Clil, kdy zařazovali angličtinu např. také do výuky bulharštiny, přírodovědy, matematiky nebo zeměpisu.

 Tématem bulharského setkání bylo využití dramatu při výuce angličtiny. První seminář vedla p. Radka Vasileva ze sofijské univerzity, která učitelům představila různé možnosti využití dramatizace. Zařazení scénického či divadelního zpracování učiva nabízí studentům učení prostřednictvím prožití daného tématu, sžití se s ním, poznání učiva „na vlastní kůži“, aktivizaci. Další zajímavou přednášku měl významný propagátor Clil metody-v bulharském Plovdivu dlouhodobě žijící učitel angličtiny Keith Kelly, který učitelům představil další efektivní způsoby výuky anglického jazyka (metody, jak systematizovat anglická slova a odborné výrazy, využití tabulek, grafů, webových stránek, které obsahují množství dalších materiálů).

Součástí programu byly také diskuze s dalšími učiteli, prohlídka centra Sofie nebo návštěva historické části města Plovdiv. Velkým zážitkem bylo také divadelní představení maturitního ročníku, vysoká úroveň dramatického zpracování i jazykových znalostí žáků nás přesvědčily o tom, že zvýšený počet hodin anglického jazyka a zařazování angličtiny do dalších předmětů rozhodně zvyšuje úroveň jazykových znalostí a také, že zařazování třeba i drobných anglických aktivit do výuky dalších předmětů přináší své plody. Všechny metody, které si učitelé na školení mohli vyzkoušet, budou také aplikovány ve výuce angličtiny na naší škole. Pracovní listy a záznamy z  hodin  Clilu učitelé vzájemně sdílejí také na příslušných webových portálech. Naše škola  bude organizovat podobné školení  Clil pro zahraniční učitele příští rok v lednu, naši žáci se tak aktivně mohou zapojit do připravovaných aktivit a sami si vyzkouší, jaké metody používají učitelé  ze zahraničí.

Mgr. Zuzana Gucká

 

20190325_135249 20190325_140103 20190325_141155 20190326_112338 20190327_101452 20190326_122812