« zpět
03.04.2019 / 15:47

Hurá, škola v přírodě volá“

Každý rok naši žáci ze 3. a 4. třídy absolvují týdenní pobyt v přírodě. Ovšem v letošním školním roce se nám podařilo získat dotaci z ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí. Rodiče se tak finančně podílí jen částečně, jelikož tento projekt právě finančně podporuje realizaci ozdravných pobytů s ekologickým programem pro žáky, kteří navštěvují základní školu v místech se zhoršenou kvalitou ovzduší. A právě Uničov spadá do rizikových oblastí.                                                                     V dubnu se proto naši žáci a žákyně vydají na týdenní pobyt do ekologického centra v Mladoňově. Zde budou prostřednictvím aktivit a her rozvíjet ekologické myšlení a budou se učit, jak se chovat k přírodě a také to, jak ji chránit. Doufáme, že pobyt bude pro děti významnou životní zkušeností, která pozitivně zformuje jejich vztah k přírodě, ochotu pečovat o životní prostředí, a především posílí kamarádské vztahy a spolupráci dětí v rámci třídního kolektivu.

Mgr. Jitka Dubová, ZŠ Haškova Uničov

 

SFŽP