« zpět
01.11.2019 / 13:21

 

Jako jeden ze způsobů hodnocení jsme zpracovali seznam všech dotací, které naše škola získala od roku 2005 do roku 2019. A výsledek překvapil i nás samotné. V seznamu nejsou uvedeny státní dotace na mzdy zaměstnanců, dotace z rozvojových programů MŠMT (ačkoliv i na ty je nutné zpracovat projekt a řádně ho vyúčtovat) a dotace na provoz školy od zřizovatele. Tento seznam obsahuje prostředky, které školy získala vlastní iniciativou, zvýšeným úsilím zaměstnanců i vedení školy. A za to jim patří velké poděkování, protože tyto prostředky mít a nemít je opravdu VELKÝ rozdíl.

No posuďte sami. (viz úřední deska - seznam dotací)

Tam se doké můžete seznámit se záměry na další období.

Nespoléháme jen na to, co dostaneme jako ostatní.
Sami aktivně získáváme prostředky pro technické vybavení a osobní rozvoj nás i našich žáků.

A za to velmi děkuji všem zaměstnancům školy, kteří svou kreativitou, prací nad rámec běžných povinností a aktivním přístupem k naplňování podmínek získaných dotací tvoří naši školu takovou, jaká je.

 

Vlk
Svatopluk
ředitel
školy