« zpět
29.08.2016 / 9:51

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů došlo k rozdělení sedmých ročníků podle zvoleného druhého cizího jazyka.

Třída 7.A ( zvolený německý jazyk ) má třídní učitelku Mgr. Kateřinu Kuncovou.

Třída 7.B ( zvolený ruský jazyk ) má třídní učitelku Mgr. Janu Ryšavou.

Takto rozdělené třídy se budou učit  pouze v těchto předmětech : matematika, český jazyk, anglický jazyk, ruský ( německý ) jazyk,

informatika a praktické činnosti.

V ostatních předmětech  ( D, OV, Z, F, PR, HV, VV a TV ) bude výuka  probíhat  společně.

                                                                                                         vedení školy