« zpět
15.04.2019 / 16:17

Obhajoba loňského prvenství v Puškinově památníku

     Rok uběhl jako voda a začátkem dubna (přesně 4. 4.) se konalo opět krajské kolo již 53. ročníku soutěže ARS POETICA – Puškinův památník v Obchodní akademii v Mohelnici.

     Letos byla naše výprava početnější než vloni. Kromě dvou „ostřílených“ soutěžících, Štěpána Hlaváče z 9.B a Michaely Kejvalové z 8.A, se zapojili i dva benjamínci, Tomáš Čáslava a Dominik Hoffinger ze 7.A. Všichni se velmi dlouhodobě a svědomitě připravovali. Štěpán vystoupil s bajkou Sergeje Michalkova Zajíc – simulant  a Míša s humornou povídkou Andreje Šipilova Telepatie. Oba zvládli náročné a obsáhlé šestiminutové texty, navíc prozaické, opravdu bravurně. Dominik a Tomáš recitovali básně pro děti od Agniji Barto – Serjoža se připravuje do školy a Maminka – fanynka. Vzhledem k tomu, že chlapci v letošním roce s ruštinou teprve začínají, je obdivuhodné, jak básně zvládli. I když měli kratší texty, po stránce jazykové a z hlediska slovní zásoby nebyly zrovna jednoduché.  

     Nejlépe si vedl zkušený Štěpán, který v kategorii žáků základních škol a nižších ročníků gymnázií zvítězil již v minulém roce. Své prvenství obhájil a postoupil opět do celostátní přehlídky, která probíhá každým rokem v Praze 6. června (den narození A. S. Puškina) v Domě ruské vědy a kultury. Jde o velmi ojedinělý úspěch, k němuž Štěpánovi blahopřejeme.

     Ráda bych poděkovala všem recitátorům za vzornou reprezentaci školy, všichni čtyři zaslouží velkou pochvalu nejen za vystoupení, ale i za vzorné chování během celé soutěže. Současně děkuji i panu Hlaváčovi, který nás doprovázel, aby děti podpořil.

Mgr. Ludmila Schenková

Web - Puškinův památník