« zpět
09.04.2017 / 21:30

Malý, ale šikovný.  Pěkné umístění  v krajském kole ARS POETICA – Puškinův památník

V krajské soutěži ARS POETICA – Puškinův památník, která se konala 5. dubna 2017 v Obchodní akademii Mohelnice, měla naše škola opět zastoupení v kategorii sólová recitace. Školu reprezentoval Štěpán Hlaváč ze 7. B, který byl nejmladším účastníkem krajského kola. I když se Štěpán začal učit ruštinu teprve v letošním školním roce, byl schopen se naučit tříminutový ruský text Měkký znak od Felixe Krivina. Výkon, který předvedl, zaslouží ocenění, protože byl na vysoké úrovni jak po jazykové, tak po umělecké stránce. Štěpána ruština opravdu baví, je talentovaný a má krásnou výslovnost, dovolím si tvrdit, že jednu z nejlepších ze všech zúčastněných. Navíc se na soutěž připravoval  velmi zodpovědně. V jeho kategorii (žáci 1. – 9. ročníku základních škol) 1.místo s postupem do celonárodní přehlídky nebylo uděleno, Štěpánovo vystoupení bylo oceněno jako nejlepší 2.místem. Při předávání cen si Štěpán vysloužil pochvalu od předsedkyně poroty. K tomuto krásnému výsledku gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. A já osobně doufám, že budeš, Štěpáne, v této umělecké oblasti pokračovat i v dalších letech.  Ráda bych poděkovala i panu Jiřímu Hlaváčovi, který nás na soutěž odvezl a svého syna v jeho vystoupení podpořil. 

Mgr. Ludmila Schenková