« zpět
10.01.2017 / 12:22

Ve středu 21. prosince se žáci 9. ročníku vydali v doprovodu svých učitelů na Úřad práce do Olomouce, kde si vyslechli dvouhodinovou přednášku zaměřenou na volbu povolání. První část přednášky byla spíše teoretická. Děti si udělaly představu o tom, jaké obory a profese existují, jak postupovat při podání přihlášky na zvolenou školu, co je třeba udělat v případě odvolání a jiné přínosné informace vztahující se k dalšímu vzdělávání. Proběhla diskuse i na téma, kdo jim může ve výběru školy pomoci, ať už je to rodič, učitel, výchovný poradce či psycholog. V druhé části přednášky dostali žáci prostor, aby si osobně nastudovali informace k oborům, které je zajímají. Někteří žáci již mají jasno, na které škole by chtěli studovat, některým tato přednáška poskytla lepší přehled o profesích nabízených na trhu práce, jiným vnukla myšlenku, že je nejvyšší čas přemýšlet o tom, co dál po základní škole …

 Ing. Andrea Mrázová

2016-12-21 09.02.47 2016-12-21 09.04.00 2016-12-21 09.42.43 2016-12-21 09.47.37