« zpět
12.04.2016 / 13:56

Ve čtvrtek   7. 4 . se byli naši kluci a holky ze  6. tříd podívat do dílen Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově.

Exkurze proběhla v rámci programu přípravy na volbu povolání, který vrcholí v 9. ročníku podáním přihlášky na střední školu. Hned od počátku bylo jasné, že tato zkušenost děti osloví.

                Díky dobře vybavené dílně a nadšenému panu učiteli, který si dokázal poradit se skupinkou natěšených žáků, si kluci i holky na PC navrhli a pak i sami vyrobili jednoduchý výrobek ze dřeva.

Za asistence studentů si vyzkoušeli práci na elektrické lupínkové pile, zjistili, co je to upínák a od smirkových papírů se jen prášilo.

 Zdá se, že manuální činnosti jsou dětem čím dál vzácnější, protože hned od prvních okamžiků začaly vznikat nové plány a nápady na další výrobky. Hlavně kluci se do práce tak zabrali, že nám ani plánovaný čas na návštěvu nestačil.

               Děkujeme provázejícím pedagogům a škole za skvělou příležitost k seznámení našich žáků se světem práce a celkově za příjemné dopoledne.                                        

Ing. Andrea Mrázová, výchovný poradce

PhDr. Jana Hronová, školní psycholog

20160407_120458 20160407_120541 20160407_120652 20160407_120837 20160407_121338 20160407_121414 20160407_121617 20160407_122803 20160407_122938 20160407_125928 20160407_130550 20160407_131104 20160407_131221 20160407_132112 20160407_132118 20160407_132158 20160407_132222 20160407_132521 20160407_132533