« zpět
29.01.2020 / 8:21

Poznáváme naše město, aneb s aplikací TEACHOUT po Uničově

Jako první v České republice zavádí naše škola aplikaci TeachOut vhodnou pro výuku mimo prostředí školy a úzce související s metodou CLIL. Tato aplikace umožňuje „vybudovat“ naučnou stezku s jakýmkoliv tématem do prostředí žákům známého a mimo školní lavice je tak naučit novým dovednostem i znalostem. Tak vznikla naše první CLILová stezka na procvičení angličtiny a seznámení s památkami Uničova.

Ve středu 20. listopadu 2019 se naši páťáci vydali na připravenou stezku s mobilními telefony v ruce. K výuce o našem městě jsme využili zmíněný TeachOut, díky němuž se žáci a žákyně hravou formou seznámili s informacemi o památkách Uničova. Je důležité poznamenat, že vše probíhalo v anglickém jazyce.

Vydali jsme se pomocí GPS na vyznačenou trasu a navštívili jednotlivá stanoviště. Na každém z nich nás čekal anglický text s informacemi o navštívené památce. Po přečtení děti plnily různé úkoly, např. vyfotily danou památku, odpověděly na otázky týkající se dané pamětihodnosti nebo nakreslily obrázek zadaný v textu. Šlo o první výpravu, a tak se některým žákům nepodařilo aplikaci, ani údaje stezky, stáhnout. Ale my jsme si s tím poradili. Pokračovali jsme formou skupinové práce. Na jednom mobilu pracovalo několik žáků a navzájem si s řešením pomáhali. Žáky a žákyně naučná stezka bavila. Nejenom, že jsme se vydali na procházku a potrénovali angličtinu, ale také poznali historii našeho města. A navíc pomocí moderní techniky - mobilního telefonu. I to je posláním školy. Chceme naučit žáky využívat informační technologie smysluplně. A proč výuku nespojit s procházkou na čerstvém vzduchu?

To vše dokáže právě aplikace TeachOut. Určitě to není poslední poznávací procházka. Připravujeme vytvoření dalších stezek na různá témata, abychom vzdělání našim žákům zprostředkovali efektivnější a komplexnější formou. Abychom spojili vzdělávání s pohybem i příjemným prožitkem.

Mgr. Svatopluk Vlk, Mgr. Jitka Dubová, Mgr. Zuzana Gucká

20191120_124923(0) 20191120_122948 20191120_122938 IMG-20191121-WA0000