« zpět
23.12.2018 / 19:21

 

V týdnu od 10. do 14. prosince se vybraní žáci a učitelé zúčastnili zahraničního pobytu v rámci projektu Erasmus+. Pobyt se odehrál v portugalském Portu. Kromě České republiky (ZŠ Haškova) se zúčastnila i Itálie, Polsko, Velká Británie, Turecko a samozřejmě Portugalsko.

Jelikož daný projekt nese název "Nature, ecology, craft as a heritage of European culture", připravený program se týkal především těchto témat. Žáci i učitelé tak získali jedinečnou příležitost absolvovat různé workshopy, ať už to byla interaktivní hodina biologie, v rámci níž žáci procházeli parkem a pod vedením lektorky hledali různé druhy živočichů, které následně v laboratoři zkoumali a uspořádali do potravní pyramidy, nebo například malba tradičních portugalských porcelánových dlaždiček, vystoupení folklorního tanečního souboru s možností naučit se jeden z portugalských tanců aj.

Mimo workshopy byla do programu zakomponovaná i prohlídka hostitelské školy, prohlídka města Porta a výlet k Atlantskému oceánu.

Pro žáky byl pobyt obohacující ve všech směrech, nejen, že měli možnost procvičit si komunikaci v anglickém jazyce, ale prostřednictvím pobytu v hostitelských rodinách mohli také lépe poznat portugalskou kulturu, kuchyni a celkový způsob jejich života.

Mgr. Veronika Vránová a Mgr. Taťána Šlešková

0 1 2 3 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25