« zpět
13.08.2021 / 13:10

 

VEDENÍ ŠKOLY:

Mgr. SVATOPLUK VLK – ředitel školy

Mgr. HANA MALÍKOVÁ – zástupce ředitele

Mgr. KATEŘINA KUNCOVÁ – výchovný poradce

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ A UČITELÉ:

1.A   Mgr. MARIE KUXOVÁ

1.B   JANA HRACHOVINOVÁ

2.A   Mgr. EVA KUCHARIKOVÁ

2.B   Mgr. DAGMAR MOJDLOVÁ

3.A   Mgr. LENKA DUŠKOVÁ

3.B   Mgr. VĚRA PÁVKOVÁ

4.A   Mgr. JANA VINCOUROVÁ

5.A   Mgr. PETR ZEMAN

6.A   Mgr. ZUZANA GUCKÁ

6.B   Mgr. JANA RYŠAVÁ

7.A   Mgr. ANEŽKA ZAVADILOVÁ

7.B   Mgr. JANA VALENTOVÁ

8.A   Mgr. LENKA JIŘÍČKOVÁ

8.B   Mgr. JANA VOJÁČKOVÁ

9.A   Mgr. ALŽBĚTA KAPLOVÁ

9.B   Mgr. MARTIN KREUZIGER

Mgr. TAŤÁNA ŠLEŠKOVÁ

Mgr. NIKOLA ŠIMKOVÁ

Bc. FILIP ŠKEŘÍK

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. KATEŘINA KUNCOVÁ - výchovný poradce

Mgr. MAGDA KOHLOVÁ - speciální pedagog

PhDr. JANA HRONOVÁ - školní psycholog

Mgr. ALŽBĚTA KAPLOVÁ - metodik prevence

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

JIŘINA ĎURICOVÁ – vedoucí vychovatelka

Mgr. JITKA ZELINKOVÁ

Bc. KAROLÍNA IVANECKÁ

 

ASISTENTKY PEDAGOGA:

Mgr. MILENA ŠTYKSOVÁ, MARTA KORYŤÁKOVÁ, ZLATA ŠTRÚBELOVÁ, JITKA BÁTKOVÁ, DENISA FIALOVÁ, LUCIE HOLOMKOVÁ, RENATA STRAKOVÁ